Kde nás nájdete

Kontakty:
E-mail: info@kocikujem.sk
Telefón: +421 949 259 444

Fakturačná adresa:
L1 - TAXI s.r.o.
Račianska 88B
83102 Bratislava

IČO: 52515044
DIČ: 2121049172
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 138853/B.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár